Bolagsstyrning

Volvofinans Banks, huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägare sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

Styrningen av Volvofinans Bank sker genom bolagsstämman via styrelsen och den verkställande direktören (VD).

Organisation Volvofinans Bank