Gröna obligationer emitteras under Volvofinans Banks MTN-program, allmänna villkor för emitterade gröna obligationer motsvarar de som gäller för övriga obligationer emitterade under MTN-programmet. Likvidbeloppet från gröna obligationer allokeras till investeringar som omfattas av bankens ramverk för gröna obligationer. CICERO har utfärdat en Second Opinion på det gröna ramverket. Slutgiltiga villkor för gröna obligationer hittar du tillsammans med övriga obligationer under våra finansieringsprogram.

INVESTERARRAPPORT

Gröna obligationer 2023

Vi strävar mot att se hållbarhet som en naturlig del av affären. I vår investerarrapport för gröna obligationer kan du läsa mer om arbetet med vårt gröna ramverk, finansieringskontrakt och vanliga bilmodeller som ingår i den gröna portföljen samt klimatnyttan.