Statlig insättningsgaranti

Volvokort och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Volvofinans Bank med ett belopp uppgående till högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Under vissa omständigheter har man rätt till ett så kallat tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Mer information om insättningsgarantin finns att läsa på riksgalden.se