Om Volvofinans Bank

Volvofinans Bank grundades 1959 och ägs av de svenska Volvo- och Renaulthandlarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50 % och till 50 % av Volvo Personvagnar AB. I juli 2008 erhöll Volvofinans Bank tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankrörelse.

Bankens huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvo- och Renaulthandeln på den svenska marknaden. Huvudkontoret, med merparten av de ca 200 anställda, finns i Göteborg. Till detta kommer också ett kontor i Stockholm. Volvofinans Bank bedriver idag ingen verksamhet utanför Sverige.

Säljfinansieringen görs i form av lån och leasing till privatpersoner och företag via Volvohandeln. Avtalsstocken är ca 250 000 avtal. Under namnet Svensk Vagnparksfinans erbjuds storföretag finansiering och administration av företagsbilar, drygt 350 företag har för närvarande tecknat ramavtal.

Volvofinans Bank bedriver även kontokortsrörelse och administrerar och marknadsför Volvohandelns förmånskort - Volvokortet - sedan 1979.

Bankens finansieringsbehov tillgodoses dels med publika marknadsprogram och dels med inlåning från allmänheten. Avseende marknadsprogrammen så används för kort upplåning ett Nordiskt Företagscertifikatprogram på 8 miljarder kronor och ett Euro-Commercial Paper Programme på 500 miljoner euro. För lång upplåning används ett MTN-program på 20 miljarder kronor.