Datum

Händelse

3 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022
Vecka 12 2023 Årsredovisning 2022
5 maj 2023 Delårsrapport januari-mars 2023
8 juni 2023 Årsstämma
25 augusti 2023 Delårsrapport januari-juni 2023
7 november 2023 Delårsrapport januari-september 2023