BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

”Vår vision är att bygga den ledande banken för framtidens mobilitet”

Mycket tack vare gynnsamma förhållanden ökar Volvofinans Bank sitt resultat med 32 procent mot föregående år. Samtidigt var 2023 året då vi tillkännagav vårt namnbyte till Ziklo, som tydligt visar att vi är en bank att räkna med i omställningen mot hållbara transporter.

Delårsrapport Q3 2023

"Volvofinans breddar sitt utbud och byter namn till Ziklo Bank"

Det här är ett naturligt steg då banken de senaste åren har utvecklat erbjudandet med fler partners och bilmärken för att möta den växande efterfrågan. 

Delårsrapport Q2 2023

"Trots utmaningar i konjunkturen står sig banken mycket stark"

Marknadsräntorna har fortsatt stigit i hög takt under andra kvartalet, mycket tack vare den exceptionella inflationssituationen. Den snabba ränteökningen gynnar bankernas räntenetto på kort sikt, inklusive Volvofinans Bank.

Delårsrapport Q1 2023

”Utlåningen överskrider för första gången i bankens historia 40 miljarder”

Volvofinans Banks rörelseresultat för årets tre första månader landar på 251 mnkr (175), vilket är ett mycket starkt resultat drivet av ett kraftigt räntenetto under perioden. Avkastningen på eget kapital uppgår i första kvartalet till 13,7%.

Årsredovisning 2022

”Med urstarka nyckeltal fortsätter vi våra investeringar för att bygga mobilitetsbanken”

Volvofinans Bank fortsätter att leverera mycket starka nyckeltal och 2022 utgjorde inget undantag med ett rörelseresultat på 775 Mkr (658 Mkr) och ett ROE på 12,7%.

Bokslutskommuniké 2022

”Med urstarka nyckeltal fortsätter vi våra investeringar för att bygga mobilitetsbanken”

Volvofinans Bank fortsätter att leverera mycket starka nyckeltal och 2022 utgjorde inget undantag med ett rörelseresultat på 775 Mkr (658 Mkr) och ett ROE på 12,7%.

Delårsrapport Q3 2022

"I närtid kommer vi presentera fler gröna finansprodukter"

Volvofinans Bank gick in i årets tredje kvartal med ett rekordresultat i ryggen. Med ett resultat om 580 mnkr (521) för 9-månadersperioden har banken tagit sig till nya rekordnivåer.

Delårsrapport Q2 2022

"Vi känner att det finns en ledig position på marknaden att ta, som möjliggörare till mobilitet och den självklara banken för detta, i det vi internt kallar framväxandet av den gröna staden."

Volvofinans Banks halvårsresultat stiger jämfört med fjolårets rekord till 362 mnkr (354), detta trots en orolig omvärld, med krig och finansiell turbulens. Resultatförbättringen drivs av flera faktorer, men främst av mycket starka avyttringsresultat för begagnade bilar.

Delårsrapport Q1 2022

"Parallellt fortsätter också banken sina viktiga tunga fintech-investeringar för att möta kundernas stora efterfrågan på mobilitet i den nya framväxande gröna staden"

Volvofinans Bank fortsätter att leverera mycket bra där banken ännu en gång presterar ett rekordresultat för årets första kvartal. Rörelseresultatet i kvartalet uppgår till 175 mnkr (166) med ett ROE på 11,5%.

ÅRSREDOVISNING 2021

”Modiga och framåtsträvande kunder har flyttat efterfrågan på elektrifierade fordon och andra hållbara alternativ till en helt ny nivå.”

2021 blev ett fantastiskt år för banken ur flera perspektiv. Rörelseresultatet steg med hela 16 procent till ett all time high på 658 mnkr (568). Utlåningen steg med en miljard och uppgår nu till cirka 39 mdkr. Kapitalbasen fortsätter att byggas på och våra kapitalrelationer är högt över tillsynskrav.

Vi har Sveriges bästa kundservice inom bank 2022

Varje år utser Brilliant Future via Brilliant Awards – Customer Experience de företag som har skapat exceptionella kundupplevelser. För tredje året i rad har Volvofinans Banks kundservice blivit utsedd till en av Sveriges tre bästa inom bank.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

"Banken fortsätter utveckla CarPay för nya behov i den gröna staden, där vi vill ta den lediga positionen som The Mobility Bank"

2021 blev ett fantastiskt år för banken ur flera perspektiv. Rörelseresultatet steg med hela 16 procent till ett all time high på 658 mnkr (568). Utlåningen steg med en miljard och uppgår nu till cirka 39 mdkr.

Volvofinans Open Banking

Kundvärdet ökar med digitala innovationer

Som mobilitetsbanken arbetar vi för nästa generations banktjänster och ser möjligheterna med open banking. Den nya betaltjänstlagen PSD2 skapar förutsättningar för nya digitala lösningar som gör det enklare att överblicka och hantera privatekonomin. Volvofinans Open Banking ger licensierade tredjepartsaktörer möjlighet att nå vårt API och öppnar upp för innovation och utveckling – med samma strikta säkerhetskrav som vanligt. 

Marianne Moberg är bilbranschens mäktigaste inom digitalisering

Volvofinans Bank har flera medarbetare på listan över Sveriges 100 mäktigaste kvinnor inom bilbranschen. Allra mäktigast inom kategorin digitalisering är vår IT-direktör Marianne Moberg.

Läs mer