Vi strävar mot att se hållbarhet som en naturlig del av affären

Under 2015 utarbetades en hållbarhetspolicy. Den är vägledande för bankens hållbarhetsarbete och vidare kommer vi att sträva mot att se hållbarhet som en naturlig del av affären. Se över den direkta miljöpåverkan i det vi gör, arbetsplatsen och våra arbetssätt.

För oss är hållbarhet ett ansvarstagande gentemot kunder, partners, anställda, samhälle och miljö och definieras utifrån fyra huvudområden: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet ekonomisk hållbarhet och ansvarsfull bolagsstyrning.

 

Ekologisk hållbarhet

Banken ska ta ett långsiktigt miljömässigt ansvar som syftar till att minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 

Social hållbarhet

Banken ska verka för att vara en sund aktör på en sund marknad och upplevas som en modern och attraktiv arbetsgivare som tar ansvar både internt och externt.
 

Ekonomisk hållbarhet

Vår ekonomiska hållbarhet är stark och att bedriva en hållbar affärsverksamhet förutsätter en finansiell styrka. Banken följer lagen om penningtvätt samt har ansvar och mål att bedriva långsiktig och sund kreditgivning som grundas på en omfattande kreditprövning.
 

Ansvarsfull bolagsstyrning

För att säkerställa långsiktig lönsamhet och för att bevara förtroendet för banken måste verksamheten drivas ansvarsfullt. Banken ska ha en sund och ansvarsfull kreditgivning, motverka kriminalitet och ha en fungerande visselblåsarfunktion. Volvofinans ska regelbundet utbilda medarbetare inom hållbarhet, penningtvätt, personuppgiftshantering och informationssäkerhet.
 

TCFD-rapport

Banken strävar för att arbeta med hållbarhet som en naturlig del av affären. I bankens TCFD-rapport kan ni läsa mer om hur banken beaktar klimatrelaterade risker och möjligheter i bankens:

- Styrning
- Strategi
- Riskhantering
- Mätvärden & Mål

Rating

Volvofinans Bank har följande hållbarhetsbetyg: