Det är en självklarhet för oss att jobba med ständiga förbättringar och se till att våra produkter och tjänster håller högsta kvalitet för dig som kund. En viktig del i arbetet är att ta klagomål, synpunkter och reklamationer på stort allvar. Därför har vi tagit fram en rutin för hantering av eventuella tvister och liknande händelser.

Kontakta oss

Om det tråkiga inträffar att du blir missnöjd med oss eller någon av våra produkter eller tjänster ber vi dig att i första hand kontakta oss:

Ring oss på telefon 031-83 89 30

Skriv ett säkert meddelande som inloggad via vår digitala tjänst CarPay 

Vi tar hand om ditt ärende och ger dig ett svar så snart vi kan. Känner du dig inte nöjd med hanteringen har du därefter möjlighet att kontakta ansvarig för handläggande avdelning.

Klagomålsansvarig

Skulle du mot förmodan ändå inte få de svar och den hjälp du förväntar dig är du välkommen att kontakta bankens klagomålsansvarig.

Skicka e-post till Klagomålsansvarig

Brev: Volvofinans Bank, Att: Klagomålsansvarig, Box 198, 401 23 Göteborg

 

Om du har genomgått samtliga steg ovan och trots allt inte känner dig nöjd med vårt beslut i ärendet kan du vända dig till någon av nedanstående parter:

Konsumentvägledning i din kommun

De flesta kommuner i Sverige har en konsumentvägledare. Klicka här för att söka mer information.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå kostnadsfri och opartisk vägledning

Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00

Allmän domstol

Mer information hittar du på www.dom.se