Personalbilbli en mer attraktiv arbetsgivare

Personalbil från Svensk Vagnparksfinans är ett sätt för större företag att erbjuda tjänstebil som personalförmån mot löneväxling. För den anställde är det ett tryggt och förmånligt alternativ till att själv äga bilen. Personalbil är en kostnadsneutral variant av operationell leasing för företag, som innebär outsourcing av ägande, finansiering, administration och förvaltning av bilparken.

Alla större bilmärken

Svensk Vagnparksfinans är ett affärsområde inom Volvofinans Bank AB. Vi finansierar alla bilmärken, vilket innebär att ni kan erbjuda medarbetarna de märken som passar företagets framtoning och den anställdes plånbok.

Positivt för er image 

Ni har säkert redan en bilpolicy, med riktlinjer om trafiksäkerhet, bränsle-ekonomi och uppförandekod vid körning i tjänsten. Personalbil ökar andelen medarbetare som kör nya, säkra och bränslesnåla bilar. Det ger ett positivt intryck på era kunder, arbetssökande och andra som kommer i kontakt med er.

Enkelt och bekvämt 

Personalbil innebär minimal administration för er. En gång per månad kommer en enda, tydligt specificerad samlingsfaktura för samtliga bilar. Körning i tjänsten regleras mot reseräkning, precis som vid körning med egen bil. Avstämning av bruttolöneavdrag mot körsträcka görs regelbundet av oss.

Personalbil kostar inte ett öre för företaget

Personalbil är en kostnadsneutral variant av operationell leasing, som innebär att ni outsourcar ägande, finansiering, administration och management av bilparken. Vi garanterar restvärden samt service- och reparationskostnader. En ytterligare fördel är att ni inte binder kapital. Dessutom finns en positiv momseffekt om ni bedriver momspliktig verksamhet.Billigare för den anställde än att äga bilen själv För den anställde blir det billigare att välja Personalbil än att själv köpa och äga samma bil privat. Nettokostnaden för den anställde avgörs av vilken bil som väljs och körsträckan per år, privat och i tjänsten.

Vi sköter all hantering av bilkostnaderna såsom;

 • drivmedel
 • försäkring
 • service & reparation
 • ersättningsbil 
 • leasingavgift
 • bilskatt
 • påminnelse p-böter
 • besiktning
 • bilbeställningar
 • priskontroll mot tecknade ramavtal
 • uträkning av löneavdrag
 • upprättande av bilkostnadskalkyler
 • rapporterar månadsvis förändring av förares förmånsvärde pga att; föraren exempelvis har kompletterat sin bil med förmånsvärdesgrundande extrautrustning, bytt eller avslutat bil 
 • vi är förarens kontakt i alla bilfrågor