Varför ställer ni frågor om kundkännedom?

Vi, liksom alla banker i Sverige, är enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att ha god kännedom om våra kunder. Därför måste vi ställa frågor om dig och dina förväntade transaktioner, oavsett om du är befintlig eller ny kund. Den information vi får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Hur påverkar det dig som privatkund?

För dig som är kund eller vill bli kund hos oss innebär det förstås inte några konstigheter. Inte mer än att vi ibland behöver ställa lite fler frågor. Vi är skyldiga att kontrollera din identitet i olika situationer, som när du vill skaffa ett Volvokort. När du sätter in pengar hos oss kan det hända att vi undrar var dina pengar kommer ifrån. I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som bekräftar din förklaring. Självklart är all information om dig hemlig och vår banksekretess gäller precis som vanligt.

När får vi inte utföra en tjänst?

Ibland får vi enligt lag inte utföra en önskad tjänst. Bland annat när du inte kan visa en giltig ID-handling eller lämna en godtagbar förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd. Om vi inte följer lagen kan såväl den enskilde medarbetaren som hjälper till i ärendet som vår bank straffas av Finansinspektionen.

 

Vill du veta mer?

På Finansinspektionens och Bankföreningens hemsidor finns information för dig som vill veta mera om lagen och reglerna som gäller.

Läs en sammanfattning av Ziklo Banks åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT).