Kreditkortskonto Privat (Carpaykort och Volvokort) och Volvofinans Sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Mer information om insättningsgarantin finns att läsa på riksgalden.se