Statliginsättningsgaranti

Volvokort och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Volvofinans Bank med ett belopp uppgående till högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Under vissa omständigheter har man rätt till ett s.k. tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor.

Mer information om insättningsgarantin finns att läsa på riksgalden.se.