Aktuellt

 • Förändrad hantering behörighet bilbeställning & autodisc

 • 2011-11-25 | Nu förenklar vi hanteringen av behörigheter till Bilbeställning och Autodisc. Som kund har ni nu möjlighet att utse en eller flera administratörer på ert företag som kan tilldela behörigheter till andra personer inom ert...

 • Förändrad hantering behörighet bilbeställning & autodisc

 • 2011-11-10 | Nu förenklar vi hanteringen av behörigheter till Bilbeställning och Autodisc. Som kund har ni nu möjlighet att utse en eller flera administratörer på ert företag som kan tilldela behörigheter till andra personer inom ert...

 • Förmånsvärde 2012

 • 2011-10-01 | Ett högre basbelopp (44 000 kr) och en lägre Statslåneränta (1,65%) ger sammantaget en sänkning av förmånsvärdena vid årsskiftet. För en bil med ett förmånsgrundande pris på 321000 kr sjunker förmånsvärdet med 200 kr per...

 • Begagnatpriserna under Hösten 2011

 • 2011-09-16 | Sveriges ekonomi står sig starkt i jämförelse med de allra flesta andra länder inom EU, men osäkerheten på de finansiella marknaderna runt om i världen påverkar även Sverige. Vad kommer att hända med t.ex bostadsräntor och...


 • Förändringar i beskattning av miljöfordon 2012

 • 2011-05-11 | Regeringen föreslår bland annat att nedsättningen av förmånsvärden på etanolbilar slopas från och med 2012-01-01. Detta innebär en fördyring för dig som kör en etanolbil idag med maximalt 4000 kr per år vid 50%...


 • Nyhet! Vi introducerar nu elektroniska fakturor

 • 2011-04-20 | Vi kan nu erbjuda våra kunder elektroniska fakturor i formatet Sve-faktura. Distributionen av våra elektroniska fakturor hanteras av Strålfors, som är vår VAN-leverantör. Den elektroniska fakturan kan kompletteras med en...

 • Försäljning av begagnade bilar via svensk vagnparksfinans

 • 2011-04-18 | Varje år säljer vi ungefär 3 500 begagnade bilar åt våra kunder via egen internetauktion säger Kent Iversen, ansvarig för tradingverksamheten på Svensk Vagnparksfinans. Vi lägger ut ca 80 bilar till försäljning varje vecka...