Finansiell leasingflexibel månadskostnad

I den mer traditionella leasingformen består månadshyran av fordonets värdeminskning och kapitalkostnad. Finansiell leasing är flexibel på så vis att ni själva kan bestämma leasingperiod och restvärde – vilket i sin tur avgör månadskostnaden. Likaså bestämmer ni själva hur mycket av vagnparksadministrationen ni vill att vi tar hand om. Med andra ord en flexibel lösning med massor av möjligheter.

En fördel med leasing är att man inte binder kapital. Dessutom finns en positiv momseffekt om ni bedriver momspliktig verksamhet. Bara den som själv ansvarar för en vagnpark vet hur mycket som krävs för att allt ska fungera. De här resurskrävande rutinerna kan vi administrera för er, vilket minskar såväl pappersarbetet och de administrativa kostnaderna som bilkostnaderna totalt. Vår biladministration kan omfatta allt som rör vagnparken, på två olika nivåer. I båda nivåerna administrerar vi drivmedelsinköpen, oavsett om ni valt Huvudregeln eller Kompletteringsregeln, i den nu gällande beskattningsmodellen.

Vi sköter all hantering av bilkostnaderna såsom;

- drivmedel
- försäkring
- service & reparation
- ersättningsbil
- leasingavgift
- bilskatt
- påminnelse p-böter
- besiktning
- bilbeställningar
- priskontroll mot tecknade ramavtal
- uträkning av löneavdrag
- upprättande av bilkostnadskalkyler
- rapporterar månadsvis förändring av förares förmånsvärde pga att föraren exempelvis har kompletterat sin bil med förmånsvärdesgrundande extrautrustning, bytt eller avslutat bil
- vi är förarens kontakt i alla bilfrågor

För mer information kontakta någon av våra säljare: