AutoDiscBiladministration med kontroll

Svensk Vagnparksfinans har marknadens mest resursbesparande lösning för ditt företags bilägande – AutoDisc. Allt sköts enkelt över internet – hela vägen från att föraren rapporterar körjournal till att den bilansvariga kan följa upp kostnader ner på detaljnivå.

Via internet når du AutoDisc, ett heldatoriserat statistiksystem. AutoDisc ger dig möjlighet att se de faktiska kostnaderna för en enskild bil, ett kostnadsställe eller hela bilparken för perioden, året och totalt. För många kostnadsslag t.ex. drivmedel, service, reparationer, tvätt och parkering kan man ta fram en rapport som visar vilken/vilka förare som haft den största kostnaden för perioden, året eller totalt.

I AutoDisc finns ett bilregister som visar alla bilar i bilparken samt förarnas hemadresser. Du kan även titta på en enskild förare och bil. Där framgår bl a leasingperiod, förarnamn med hemadress, bilmärke, modell, modellkod, försäkringsbolag, drivmedelsförbrukning, förmånsvärde, löneavdrag, RSV-pris samt utrustning, inköpspris, nuvarande restvärde samt slutligt restvärde i leasingavtal.

AutoDisc visar även en förares förmånsvärde för drivmedel, allt du behöver göra är att mata in de milvärden (månadens totala mil samt tjänstemil) förarna rapporterar via sina körjournaler. Förarna kan även rapportera sina milvärden via internet.

Du kan också skapa dina egna rapporter i AutoDisc. Alla rapporter som skapas i AutoDisc exporteras till Microsoft Excel för vidare bearbetning.