Operationell leasinggaranterat restvärde

Fler och fler företag föredrar bekvämligheten med operationell leasing. Den operationella leasingformen omfattar finansiering, administration och förvaltning av företagets bilpark – med ett garanterat restvärde samt kostnadsgarantier för service, reparationer och däck. Med en TCO (Total Cost of Ownership), full outsourcing av tidskrävande administration och det garanterade restvärdet är överraskningarna få och kontrollen total.

Den operationella leasingformen omfattar finansiering, administration och management av företagets bilparker. Vi garanterar era fordons restvärden samt service- och reparationskostnader. För kunden innebär det en 100% outsourcing av vagnparken med kostnadsgarantier. En fördel med leasing är att man inte binder kapital. Dessutom finns en positiv momseffekt om ni bedriver momspliktig verksamhet.

Bara den som själv ansvarar för en vagnpark vet hur mycket som krävs för att allt ska fungera. De här resurskrävande rutinerna kan vi administrera för er vilket minskar såväl pappersarbetet och de administrativa kostnaderna som bilkostnaderna totalt. Vår biladministration kan omfatta allt som rör vagnparken, på två olika nivåer: i båda nivåerna administrerar vi drivmedelsinköpen, oavsett om ni valt "Huvudregeln" eller "Kompletteringsregeln" i den nu gällande beskattningsmodellen.

Vi sköter all hantering av bilkostnaderna såsom;
- drivmedel
- försäkring
- service & reparation
- ersättningsbil
- leasingavgift
- bilskatt
- påminnelse p-böter
- besiktning
- bilbeställningar
- priskontroll mot tecknade ramavtal
- uträkning av löneavdrag
- upprättande av bilkostnadskalkyler
- rapporterar månadsvis förändring av förares förmånsvärde pga att föraren exempelvis har kompletterat sin bil med förmånsvärdesgrundande extrautrustning, bytt eller avslutat bil
- vi är förarens kontakt i alla bilfrågor

För mer information kontakta någon av våra säljare: