SkadorOm olyckan är framme

Vid skador på din bil, skall du ta kontakt med berört försäkringsbolag eller oss. Täcks skadorna av försäkringen skall försäkringsnumret uppges till verkstaden. Försäkringsnumret är alltid bilens registreringsnummer. Eventuella självrisker fakturerar verkstaden oss. Läs mer nedan.

Kollision med annat fordon

Notera att de flesta försäkringsbolag erbjuder en möjlighet att fylla i skadeanmälan via respektive bolags hemsida. Är din bil försäkrad hos Volvia kan du anmäla skadan online. Klicka här för att komma till Volvias skadeanmälan. Om du väljer att fylla i skadeanmälan tillsammans med motparten, använd den blå-gula blanketten. Om möjligt skall båda parterna gemensamt fylla i framsidan av blanketten och skriva under denna. Var och en skriver sedan sin egen anmälan på baksidan av respektive sida. Om ni inte är överens om händelseförloppet är det särskilt viktigt med vittnesuppgifter. Gör inga förhastade medgivanden utan låt försäkringsbolagen utreda skuldfrågan. Ifall ni inte har möjlighet att fylla i en gemensam anmälan kan man fylla i fram- och baksidan var för sig och skicka in till respektive försäkringsbolag eller till oss på Svensk Vagnparksfinans så vidareskickar vi den till berört försäkringsbolag. Vid möjlighet behåll alltid en kopia för egen del.

Om olyckan är framme - skadegörelse, parkeringsskada eller stöd/inbrott

Gör en polis- och skadeanmälan och skicka dessa till ditt försäkringsbolag. Vid parkeringsskada, stöld/inbrott samt skadegörelse krävs alltid en polisanmälan. Anmälan kan antingen göras polisens hemsida eller via polisens telefon 114 14 samt närmaste polisstation. När det gäller regler avseende parkeringsskador, se följande länk till Trafikförsäkringsföreningen. Är din bil försäkrad hos Volvia kan du anmäla skadan online, dock inte parkeringsskador. Klicka på länken för att komma till Volvias skadeanmälan.

Om olyckan är framme - kollision med vilt samt singelolyckor

Notera att de flesta försäkringsbolag erbjuder en möjlighet att fylla i skadeanmälan via respektive bolags hemsida. Är din bil försäkrad hos Volvia kan du anmäla skadan online. Klicka på länken för att komma till Volvias skadeanmälan. Från 2010-01-01 skall en polisanmälan alltid göras vid kollision mellan motorfordon och större vilt. Anmälan kan antingen göras på polisens hemsida eller via polisens telefon 114 14 samt närmaste polisstation.

Om olyckan är framme - glasskada

Ta direktkontakt med en auktoriserad glasmästare/verkstad som därefter tillhandahåller en glasskadeanmälan som fylls i på plats. Är din bil försäkrad hos Volvia och du råkat ut för en skada på vindruta, sidoruta eller bakruta kontaktar du närmaste Volvo verkstad eller ringer Volvias glaskontroll på telefon 08-7927114 för vidare information om närmaste godkända glasmästare i din närhet.

Hyrbil - då min ordinarie bil inte kan brukas

Har din arbetsgivare tecknat en hyrbilsförsäkring måste berört försäkringsbolag kontaktas för ett godkännande och vidare vägledning vilket hyrbilsföretag som du ska vända dig till. Observera att en hyrbilsförsäkring ej går att utnyttja vid ordinarie service och reparationer samt garantiåtaganden/reparationer från respektive tillverkare. Notera även att eventuellt valda tilläggsförsäkringar och drivmedel inte ersätts av hyrbilsförsäkringen och därmed belastas hyrestagaren.

Finns ingen giltig hyrbilsförsäkring är det upp till arbetsgivaren att avgöra om du har rätt att ta ut en ersättningsbil. Om så är fallet ta direktkontakt med en hyrbilsleverantör och boka en bil. Kostnaden ska därefter faktureras till Svensk Vagnparksfinans som i sin tur debiterar kostnaden vidare till din arbetsgivare för betalning.

Är din bil försäkrad hos Volvia och du har råkat ut för en skada som ersätts via försäkringen och ett hyrbilstillägg finns, ersätter Volvia 75% av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden, ej tilläggsförsäkringar och drivmedel. Ersättning lämnas under effektiv reparationstid. Volvias samarbetspartner när det gäller hyrbilar är Hertz.

Bärgning och räddning - om min ordinarie bil inte går att köra

Kontakta i första hand respektive tillverkares assistansnummer. För information om vilken assistans/bärgare som ska kontaktas, vänligen se i din instruktionsbok eller tillhörande dokument. Notera att assistansens giltighetstid skiljer sig åt mellan olika märken, och kan påverkas av var bilen regelbundet servas.

Skulle ett driftstopp eller olycka inträffa utanför Sveriges gränser ta kontakt med respektive försäkringsbolag. SOS International i Köpenhamn kan också nås dygnet runt för hjälp vid uppkomna problem utomlands. SOS International samarbetar med svenska försäkringsbolag och nås på telefon +45 70 10 50 50.