Din förarmapp

Här kan du söka svar på de flesta frågor du har kring din bil. I förarmappen finner du information kring brukandet av din bil. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss.

Fakturering av kostnader

Svensk Vagnparksfinans administrerar de kostnader som härrör ditt fordon.  Fakturor avseende till exempel service, reparationer, däck, självrisker, ersättningsbil och liknande ska därför skickas till Svensk Vagnparksfinans på adressen nedan. Utställaren ska ange din bils registreringsnummer som referens på fakturan. Det är viktigt att du godkänner fakturan/arbetsordern i samband med avhämtning av bilen.

Svensk Vagnparksfinans/Volvofinans Bank AB
Box 870
161 24  BROMMA

Drivmedel

För inköp av drivmedel, olja, tvätt e. dyl. erhåller du drivmedelskort. Kortet är kopplat till din bil och får därmed inte användas för inköp till annat fordon. Anteckna kortets kontonummer och kod och förvara uppgifterna var för sig på ett betryggande sätt. Förlorat kort skall omedelbart anmälas till oss under dagtid då det är vi som ersätter dig med ett nytt kort. Under kvällstid och helger skall förlorat kort anmälas direkt till berört drivmedelsbolag. Vid förlustanmälan till drivmedelsbolag måste kortnummer anges.

Service och reparation

För service, reparation och underhåll av ditt fordon, bör en auktoriserad verkstad anlitas. Fakturan ska skickas till oss.

Däck och tillbehör

Innan du byter eller köper däck och tillbehör, bör du i förväg inhämta godkännande från din arbetsgivare. Fakturan ska skickas till oss.

Försäkring och självrisk

Vid skador på din bil, skall du ta kontakt med berört försäkringsbolag eller oss. Täcks skadorna av försäkringen skall försäkringsnumret uppges till verkstaden. Försäkringsnumret är alltid bilens registreringsnummer. Eventuella självrisker fakturerar verkstaden oss.

Körning utomlands

  • Registreringsbevis ska alltid förvaras i fordonet. Kontakta oss om ni saknar registreringsbevis.

  • Skadeanmälan laddar du ner här. Skriv ut och förvara i bilen.

  • Grönt kort krävs vid färd i vissa länder. Här hittar du information om vilka länder som kräver grönt kort.

  • Om fordonet är försäkrat i Volvia beställer ni Grönt Kort här och Kör vidare-försäkring här. Ni behöver ha tillgång till organisationsnumret som fordonet är registrerat på. Organisationsnumret framgår av registreringsbeviset.

  • Om fordonet är försäkrat i Länsförsäkringar beställer ni Grönt Kort här. Ni behöver ha tillgång till organisationsnumret som fordonet är registrerat på. Organisationsnumret framgår av registreringsbeviset.

  • För övriga försäkringsbolag vänder ni er direkt till aktuellt försäkringsbolag.

  • Fullmakt vid utlandskörning laddar du ner här. Skrivs ut på arbetsgivarens brevpapper och signeras av firmatecknare.

  • Internationellt körkort krävs i vissa länder. Information och beställning görs via Motormännens Riksförbund.

Miljözoner i Europa Vissa länder i Europa har infört miljözoner och kräver speciell miljödekal, läs mer här.

Här kan du beställa miljödekal:

Tyskland: klicka här
Frankrike: klicka här
Österrike: klicka här
Belgien: klicka här

Fordonsskatt

Skatten erläggs av oss.

Ersättningsbil

Om du under en kortare tid använder dig av en ersättningsbil, t ex vid verkstadsbesök, använder du under denna tid de ordinarie bensinkorten. Körningen med ersättningsbilen noteras i körjournalen. Har du tjänstebil skall fakturan för ersättningsbilen skickas till oss.

Kontanta utlägg

Om du skulle bli tvungen att lägga ut pengar kontant för din bil så sänder du in kvittona till oss tillsammans med ifylld blankett kontantutlägg. Ditt företag skall attestera utbetalningen. Pengarna utbetalas till ditt konto alternativt via en bankgiroavi till din hemadress. Observera att lägsta belopp som du kan begära betalning för är 100 kronor.

Besiktning

När det är dags för besiktning av din bil erhåller du en rekvisition från oss. Rekvisitionen används som betalning av besiktningen och gäller hos Bilprovningen. Då du fått rekvisitionen bokar du själv tid hos Bilprovningen.

Felparkeringsavgifter

Samtliga felparkeringsavgifter skall betalas av dig. Om du anser att avgiften är felaktig skall du ändå betala för att sedan kunna överklaga hos utställaren av felparkeringsavgiften. Ger överklagandet resultat, återbetalas ditt utlägg inom ca 2 månader. Underlåter du att betala, betalar vi felparkeringsavgiften och debiterar ditt företag en avgift jämte själva felparkeringsavgiften.

Bilbyte

När du skall byta bil, försäkra dig om att ditt företag avslutar bilen hos oss. Debiteringen för din gamla bil fortsätter nämligen till det att vi fått bekräftat att din bil är återlämnad.

Adressändring

Meddela oss om du byter adress så att posten hittar fram.