Din förarmapp

Här kan du söka svar på de flesta frågor du har kring din bil. I förarmappen finner du information kring brukandet av din bil. Förarmappen skickas hem till dig strax innan leverans av din nya bil. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kundkort

Du har erhållit ett kundkort som skall användas för faktureringsbara utlägg avseende ditt fordon, som till exempel service, reparationer, däck, självrisker, ersättningsbil och liknande. Kortet  informerar om vilka faktureringsrutiner som gäller. Visa därför alltid kundkortet för leverantören i samband med att du lämnar in bilen. Det är viktigt att du godkänner fakturan/arbetsordern i samband med avhämtning av bilen.

Drivmedel

För inköp av drivmedel, olja, tvätt e. dyl. erhåller du drivmedelskort. Kortet är kopplat till din bil och får därmed inte användas för inköp till annat fordon. Anteckna kortets kontonummer och kod och förvara uppgifterna var för sig på ett betryggande sätt. Förlorat kort skall omedelbart anmälas till oss under dagtid då det är vi som ersätter dig med ett nytt kort. Under kvällstid och helger skall förlorat kort anmälas direkt till berört drivmedelsbolag. Vid förlustanmälan till drivmedelsbolag måste kortnummer anges.

Service och reparation

För service, reparation och underhåll av ditt fordon, bör en auktoriserad verkstad anlitas. Uppvisa kundkortet så att fakturan skickas till oss.

Däck och tillbehör

Innan du byter eller köper däck och tillbehör, bör du i förväg inhämta godkännande från din arbetsgivare. Uppvisa kundkortet för verkstaden där du gör ditt inköp.

Försäkring och självrisk

Vid skador på din bil, skall du ta kontakt med berört försäkringsbolag eller oss. Täcks skadorna av försäkringen skall försäkringsnumret uppges till verkstaden. Försäkringsnumret är alltid bilens registreringsnummer. Eventuella självrisker fakturerar verkstaden oss. Uppvisa kundkortet för verkstaden.

Körning utomlands

 • Registreringsbevis.
 • Grönt kort krävs vid färd i vissa länder. För närvarande krävs Grönt kort vid färd i följande länder; Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Iran, Israel, Kroatien Makedonien, Marocko, Moldavien, Ryssland, Serbien, Montenegro, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland.
 • Om din bil är försäkrad i Volvia beställer du Grönt Kort här. Du behöver ha tillgång till organisationsnumret som ditt fordon är registrerat på. Organisationsnumret framgår av registreringsbeviset.
 • Om din bil är försäkrad i Länsförsäkringar beställer du Grönt Kort här. Du behöver ha tillgång till organisationsnumret som ditt fordon är registrerat på. Organisationsnumret framgår av registreringsbeviset.
 • För övriga försäkringsbolag vänder du dig direkt till aktuellt försäkringsbolag.
 • Fullmakt vid utlandskörning finns här.
 • Servicekort från försäkringsbolaget (finns i bilmappen).
 • Vagnskadegarantibevis.
 • Internationellt körkort krävs i vissa länder. Information och beställning görs via Motormännens Riksförbund.
 • Vissa städer i Tyskland har infört miljözoner, läs mer hos Motormännen och Dekra Sweden. För att köra i dessa miljözoner behöver du en miljödekal.
 • Beställ din miljödekal här.
 • Skadeanmälan (finns i bilmappen).

Fordonsskatt

Skatten erläggs av oss.

Ersättningsbil

Om du under en kortare tid använder dig av en ersättningsbil, t ex vid verkstadsbesök, använder du under denna tid de ordinarie bensinkorten. Körningen med ersättningsbilen noteras i körjournalen. Har du tjänstebil skall fakturan för ersättningsbilen skickas till oss. Uppvisa ditt kundkort.

Kontanta utlägg

Om du skulle bli tvungen att lägga ut pengar kontant för din bil så sänder du in kvittona till oss tillsammans med ifylld blankett kontantutlägg. Ditt företag skall attestera utbetalningen. Pengarna utbetalas till ditt konto alternativt via en bankgiroavi till din hemadress. Observera att lägsta belopp som du kan begära betalning för är 100 kronor.

Besiktning

När det är dags för besiktning av din bil erhåller du en rekvisition från oss. Rekvisitionen används som betalning av besiktningen och gäller hos Bilprovningen. Då du fått rekvisitionen bokar du själv tid hos Bilprovningen.

Felparkeringsavgifter

Samtliga felparkeringsavgifter skall betalas av dig. Om du anser att avgiften är felaktig skall du ändå betala för att sedan kunna överklaga hos utställaren av felparkeringsavgiften. Ger överklagandet resultat, återbetalas ditt utlägg inom ca 2 månader. Underlåter du att betala, betalar vi felparkeringsavgiften och debiterar ditt företag en avgift jämte själva felparkeringsavgiften.

Bilbyte

När du skall byta bil, försäkra dig om att ditt företag avslutar bilen hos oss. Debiteringen för din gamla bil fortsätter nämligen till det att vi fått bekräftat att din bil är återlämnad.

Adressändring

Meddela oss om du byter adress så att posten hittar fram.