Drivmedelskort

För inköp av drivmedel, olja, tvätt e. dyl. erhåller du drivmedelskort. Kortet är kopplat till din bil och får därmed inte användas för inköp till annat fordon. Anteckna kortets kontonummer och kod och förvara uppgifterna var för sig på ett betryggande sätt. Förlorat kort skall omedelbart anmälas till oss under dagtid då det är vi som ersätter dig med ett nytt kort. Under kvällstid och helger skall förlorat kort anmälas direkt till berört drivmedelsbolag. Vid förlustanmälan till drivmedelsbolag måste kortnummer anges.

Spärra kort DAGTID

Spärr av kort dagtid, ring Svensk Vagnparksfinans på telefon 08-634 93 10.

Spärra kort kvällar och helger

   

Drivmedelsbolag

Telefon

Volvokort/Vagnparkskort (Tanka och OKQ8)

031-83 89 80

OKQ8

08-506 811 10

Shell

08-448 88 53

Circle K

08-429 63 00

Preem

020-450 450

Vad gör jag om mitt drivmedelskort inte fungerar? 

Ring Svensk Vagnparksfinans på telefon 08-634 93 10 så får ni ett nytt.

Vad gör jag vid förlust av mitt drivmedelskort?

Spärra först kortet och polisanmäl därefter förlusten. Sker förlusten av ditt kort under kontorstid, ring 08-634 93 10, så spärrar vi det och sänder dig ett nytt. Under helg och kvällstid, ring respektive bensinbolag för att spärra kortet. Kontakta därefter Svensk Vagnparksfinans, 08-634 93 10 så sänder vi dig ett nytt kort. Observera att du ej skall acceptera det ersättningkort bensinbolaget kommer vilja sända dig.

Var gäller mina drivmedelskort och för vilka inköp?

 • Volvokort/Vagnparkskort
  Kortet gäller för inköp i Volvohandeln, på Tanka och på OKQ8:s stationer. Kortet gäller för inköp av drivmedel, tvätt, parkering och trafikprodukter. På Vagnparkskortets baksida finns information om hur faktureringsbara utlägg såsom service, reparationer, däck, ersättningsbil och självrisk ska faktureras. Kortet uppvisas för leverantören.
 • OKQ8, Företagskort
  Kortet gäller för inköp på OKQ8 och Volvohandelns Tankastationer i Sverige samt Q8-stationer i Danmark. Kortet gäller för alla typer av inköp på ovanstående inköpsställen samt i parkeringsautomater.

 • OKQ8, Drivmedel 1
  Kortet gäller för inköp på OKQ8 och Volvohandelns Tankastationer i Sverige samt Q8-stationer i Danmark. Kortet gäller för inköp av drivmedel, olja, glykol, glödlampor, säkringar, K-sprit, spolarvätska, torkarblad, automattvätt och parkering.
   
 • Preem
  Kortet gäller för inköp på Preem i Sverige och Neste i Finland. Gäller för inköp av drivmedel, biltvätt, parkering och trafikprodukter.
 • Routex, Circle K Europakort
  Kortet gäller för inköp på Circle K och Ingo stationer i Sverige. Kortet gäller även för inköp hos ROUTEX samarbetspartners i Europa. Besök www.routex.com för att se vilka dessa samarbetspartners är. Kortet gäller för inköp av drivmedel, påfyllnadsolja, biltvätt, däck, biltillbehör, parkering, telefoni, vägavgifter, glykol, kylarvätska, spolarvätska, bränsletillsatser, tvättsvamp, bilshampoo, avfettning, billampor, torkarblad, säkringar, fläktrem, låsolja, motoroljor, växellådsolja och hydraulolja.

 • Circle K, Företagskort A
  Kortet gäller för inköp på Circle K stationer i Sverige, Norge och Danmark. Kortet gäller för inköp av samtliga varor och tjänster.

 • Circle K, Företagskort B
  Kortet gäller för inköp på Circle K stationer i Sverige, Norge och Danmark. Kortet gäller för inköp av drivmedel, olja, biltvätt, biltillbehör, däck, parkering, service, bil- och släphyra, gasol, vägavgifter, glykol, kylarvätska, spolarvätska, bränsletillsatser, tvättsvamp, bilshampoo, avfettning, billampor, torkarblad, säkringar, fläktrem, låsolja, motorolja, växellådsolja och hydraulolja.

 • Circle K, Företagskort C
  Kortet gäller för inköp på Circle K stationer i Sverige, Norge och Danmark. Kortet gäller för inköp av drivmedel, påfyllnadsolja, biltvätt, parkering, glykol, kylarvätska, spolarvätska, bränsletillsatser, tvättsvamp, bilshampoo, avfettning, billampor, torkarblad, säkringar, fläktrem, låsolja, motorolja, växellådsolja och hydraulolja.

 • EuroShellkortet
  Kortet gäller för inköp på Shell och ST1 stationer i Sverige. I Europa gäller kortet på Shellstationer i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Gibraltar, Holland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norge, Polen, Slovakien, Spanien, Tjeckien samt Ungern. Dessutom gäller kortet hos till EuroShellsystemet vid varje tillfälle anslutna Shellstationer (ej samtliga) i Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Schweiz, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Österrike. För mer information, gå in på www.shell.com. Kortet gäller för inköp av drivmedel, bärgning, olja, glykol, karburatorskydd, spolarvätska, biltvätt, biltillbehör, service/reparationer, tunnel- och vägavgifter, färjor och assistance/bärgning. I Sverige gäller även kortet för parkering och telefoni.

 • Nationellt Shellkort
  Gäller på Shell och ST1 stationer i Sverige. Inköp av drivmedel och bärgning samt olja, glykol, karburatorskydd, spolarvätska, biltvätt, biltillbehör och parkeringar