Publiceringsdatum: 2012-09-07

Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatt införs i Göteborg från den 1 januari 2013. Svensk Vagnparksfinans kommer att administrera trängselskatten i Göteborg för våra kunders räkning på samma sätt som vi administrerar trängselskatten i Stockholm. Det filialnummer (69-nummer) som är kopplat till oss där era bilar är registrerade är redan anmält till Transportstyrelsen. Detta innebär att ni som kund inte behöver göra någonting när trängselskatten införs i Göteborg. All administration kommer att fungera via Svensk Vagnparksfinans.

Enligt de uppgifter vi fått från Transportstyrelsen kommer vi att redovisa en transaktion med trängselskatten i Göteborg och en med trängselskatten i Stockholm per fordon.

Trängselskatten ingår i det schablonmässiga bilförmånsvärdet vilket innebär att ingen extra beskattning av föraren sker när företaget betalar trängselskatten. Gör arbetsgivaren ett nettolöneavdrag avseende trängselskatt ska bilförmånsvärdet sättas ned med motsvarande belopp.

Läs mer om hur trängselskatten i Göteborg fungerar

Tillbaka