Publiceringsdatum: 2012-09-07

Svensk vagnparksfinans Tradingverksamhet

Svensk Vagnparksfinans säljer årligen knappt 3 000 bilar på uppdrag av våra kunder. Varje vecka har vi en auktion via internet där anslutna auktoriserade bilhandlare får lämna bud i en sluten budgivning. Nyhetsbrevet ställde några korta frågor om vår biltradingtjänst till Stefan Gideskog, bilansvarig på ICA AB som idag har ca 450 st bilar.

Använder ni Svensk Vagnparksfinans tradingtjänst? Om ja, i vilken omfattning?
Ja, alla bilar utan undantag avyttras via Svensk Vagnparksfinans biltrading. Det innebär att vi avyttrar ca 150 bilar per år via denna tjänst.


Av vilken anledning använder ni denna tjänst?
ICA har valt en partner som hanterar alla delar rörande tjänstebilarna och det inkluderar även avyttringen. Tidigare avyttrade vi bilarna på olika sätt men vi vill att det ska hanteras lika för alla. Det känns tryggt och det känns seriöst.

Är ni nöjda med hur tjänsten fungerar?
Ja, vi är väldigt nöjda. Förutom själva tjänsten är det också en personfråga. Personalen som hanterar biltradingen är oerhört kunniga och professionella. På en 10-gradig skala blir poängen 10!

Något ni är speciellt nöjda med?
Framförallt är det enkelt, förarna gör ett avslut via hemsidan som är väldigt instruerande och enkelt. Det betyder att vi inom ICA får en minimal administration när en förare ska byta bil.

Något övrigt som du vill tillägga om tradingtjänsten?
Ibland önskar förarna köpa sin bil själva. Då anger de bara "förarintresse" när de gör sitt avslut. Fördelen med detta är att vi via Svensk Vagnparksfinans auktion får fram marknadsvärdet och därmed riskerar vi inget som skulle föranleda en förmånsbeskattning vid en eventuell revision.

Tillbaka