Publiceringsdatum: 2012-09-07

Regeringens förslag till nya miljöbilsregler klart

I en bilaga till vårpropositionen har regeringen presenterat de nya miljöbilsreglerna som ska träda ikraft redan vid årsskiftet.

Den nya miljöbilsgränsen blir 95g/km, istället för 120 gram. Den största förändringen av miljöbilsreglerna är att tyngre bilar får släppa ut mer koldioxid än lättare bilar. Exakt vilka bilar som blir miljöklassade bestäms av en formel som lyder 95 g/km+0,0457* (tjänstevikten -1372). Siffran 1372 står för den genomsnittliga tjänstevikten för en bil inom EU.

Bilar som drivs med etanol, natur- eller biogas får en 57 procentig rabatt på utsläppen. För en bil med biobränsle är det nya gränsvärdet 150 g/km, med samma hänsyn till tjänstevikt som övriga bilar. Med biobränsle gäller alltså formeln 150 g/km+0,0457* (tjänstevikt -1372).

Precis som tidigare innebär en miljöklassning att bilen är skattebefriad i fem år.

Räkna så här: Tag bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli antingen minus eller plus. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95. Summan anger hur mycket just din bilmodell får släppa ut i blandad körning. För bilar som drivs med biodrivmedel är fomeln istället 150 g/km+0,0457x(tjänstevikt -1372).Om tillverkarens siffra ligger under detta så är din bil en miljöbil.

Exempel: Volvo V60 D3 årsmodell 2013 har en tjänstevikt på 1698 kg.
1698-1372=326
326x0,0457=14,89
14,89+95=109,89
Bilen får alltså högst släppa ut 110 g CO2/km. Tillverkaren anger 119 g/km i blandad körning. Volvo V60 D3 klarar inte de nya kraven.

Volvo V40 D2 årsmodell 2013 har en tjänstevikt på 1476 kg.
1476-1372=104
104x0.0457=4,75
4,75+95=99,75

Bilen får alltså högst släppa ut 100 g CO2/km. Tillverkaren anger 94 g/km i blandad körning. Volvo V40 D2 klarar de nya kraven.

Tillbaka