Riksdagen har nu beslutatom budgeten för 2018

Publicerad 2017-12-05

Beskattning av trängelskatt

Riksdagen har nu beslutat om budgeten för 2018. Detta innebär bl.a att beskattning av trängselskatt samt övriga infrastrukturavgifter träder ikraft från årsskiftet.

Svensk Vagnparksfinans hantering av trängselskatter samt övriga infrastrukturavgifter 

Skatteverkets anvisning framgår att förmån av trängselskatt är skattepliktig först den andra månaden efter den månad en privat passage har skett. Det innebär i praktiken att passager under januari beskattas i mars.

Fakturering från Svensk Vagnparksfinans av passager i januari sker i mars och beskattas i mars, passager i februari faktureras i april och beskattas i april osv.

I Autodisc kommer vi att presentera och hantera trängselskatten i enlighet med ”Exempel 2-Samlingsavi” som beskrivs i Skatteverkets anvisning enligt bifogade länk. Den exakta utformningen av rapporteringen av körning i tjänst återkommer vi till senare.

Rapporten avseende påförda trängselskatter kommer även att innehålla övriga avgifter som ska beskattas separat, såsom infrastrukturavgifter samt övriga väg-, bro- och färjeavgifter.

Som arbetsgivare kan ni sedan välja om ni vill belasta föraren med ett förmånsvärde eller ett nettolöneavdrag avseende den privata andelen. Ett alternativ är att göra ett nettolöneavdrag på hela trängselskatten (samt övriga avgifter) och låta föraren ta upp tjänstepassager i reseräkningen.