Publiceringsdatum: 2011-10-01

Förmånsvärde 2012

Ett högre basbelopp (44 000 kr) och en lägre Statslåneränta (1,65%) ger sammantaget en sänkning av förmånsvärdena vid årsskiftet. För en bil med ett förmånsgrundande pris på 321000 kr sjunker förmånsvärdet med 200 kr per månad. För dyrare bilar blir sänkningen större och för billigare bilar blir den mindre än 200 kr. Riksdagen har tagit beslut om förändringar av beskattningen av miljöbilar i enlighet med det förslag som regeringen presenterat och som vi berättade om i föregående nyhetsbrev. Beslutet innebär följande:

  • Nedsättningen med 20% max 8 000 kr av förmånsvärdet på en bil som kan köras på etanol fösvinner vid årsskiftet. Förmånsvärdet kommer dock fortsatt att beräknas på jämförbar bensindriven modell när det är tillämpligt.
  • Nedsättningen  med 40% max 16 000 kr av förmånsvärdet på en s.k hybridbil försvinner vid årsskiftet. Med hybridbil menas då bilar som endast laddas av el som genereras av fordonet. Exempelvis Toyota Prius.
  • Elbilar och s.k laddhybriderkommer att omfattas av reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40% max 16 000 kr. Reglerna är tidsbegränsade och gäller fram till 2013-12-31.
  • Gasbilar kommer att omfattas av reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40% max 16 000 kr. Reglerna är tidsbegränsade och gäller fram till 2013-12-31.
    Vi kommer att rapportera om nya förmånsvärden i enlighet med dessa ändringar på era bilar vid nästa rapporteringstillfälle som inträffar 2012-01-05.
Tillbaka