Publiceringsdatum: 2011-05-11

Förändringar i beskattning av miljöfordon 2012

Regeringen föreslår bland annat att nedsättningen av förmånsvärden på etanolbilar slopas från och med 2012-01-01. Detta innebär en fördyring för dig som kör en etanolbil idag med maximalt 4000 kr per år vid 50% marginalskatt. Läs mer på www.regeringen.se

Tillbaka