Publiceringsdatum: 2011-09-09

Förändringar i förmånsbeskattningen av miljöbilar 2012

Regeringen föreslår förändringar avseende förmånsbeskattningen av miljöbilar inför 2012.

Dessa innebär i korthet;

  • Nedsättningen med 20%, max 8.000 kr, av förmånsvärdet på en bil som kan köras på etanol försvinner vid årsskiftet. Förmånsvärdet kommer dock att fortsätta beräknas på jämförbar bensindriven modell när det är tillämpligt.
  • Nedsättningen med 40%, max 16.000 kr, av förmånsvärdet på en sk hybridbil försvinner vid årsskiftet. Med hybridbil menast då bilar som endast laddas av el som genereras av fordonet. Till exempel Toyota Prius.
  • Elbilar och sk laddhybrider kommer att omfattas av reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40%, max 16.000 kr. Reglerna är tidsbegränsade och gäller fram till 2013-12-31.
  • Gasbilar kommer att omfattas av reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40%, mex 16.000 kr. Reglerna är tidsbegränsade och gäller fram till 2013-12-31.

Föreslagna förändringar kommer att gälla från och med 2012-01-01 under förutsättning att riksdagen tar beslut om dessa under hösten.

Tillbaka