Publiceringsdatum: 2011-11-25

Förändrad hantering behörighet bilbeställning & autodisc

Nu förenklar vi hanteringen av behörigheter till Bilbeställning och Autodisc. Som kund har ni nu möjlighet att utse en eller flera administratörer på ert företag som kan tilldela behörigheter till andra personer inom ert företag. För att få administratörsrättigheter i systemen behöver vi upprätta en ny fullmakt där namngivna personer får administratörsrättigheter. Därefter styr ni själva upplägg och borttag av era behörigheter i Bilbeställning och Autodisc. Kontakta Sophie Gundemark, sofie.gundemark@volvofinans.se i vår Förvaltningsgrupp för hjälp med upprättande av nya fullmakter. Ange vem/vilka som skall ha administratörsrättigheter på ert företag

Tillbaka