Publiceringsdatum: 2012-03-01

Diesel skördar framgång

Personbilsregistreringarna i januari ligger i linje med Bil Sweden’s prognos på 270 000 nya bilar i år. Räknat i årstakt ligger januariregistreringarna över prognosen.

Dieselbilarna fortsätter att skörda framgångar på bilmarknaden och i februari var rekordhöga 69 procent av de nya bilarna dieslar. Det innebär att Sverige ligger på 10 i topp listan för länder med den högsta dieselandelen i Europa. Den ökade dieselandelen under senare år har varit en starkt bidragande orsak till att koldioxidutsläppen från nya bilar har sjunkit kraftigt i Sverige. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och är 30 procent energieffektivare än motsvarande bensinbil, enligt Bil Sweden.

Det många glömmer bort i debatten är att en dieselmotor inte behöver betyda fossila bränslen. En dieselbil kan utan modifieringar köras på syntetisk diesel från biomassa och innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Tillgången på dessa bränslen är dock idag begränsad. Det viktiga på vägen mot ett ökat fossiloberoende är att öka tillgången på alternativa bränslen.

Tillbaka