RänteförändringSparkonto och Volvokort

Ränteförändring

Volvofinans Bank justerar räntor för sparande enligt nedan.

SPARKONTO  (fr.o.m 1 maj 2017)
Sparränta 0,65 % (+ 0,10)

VOLVOKORT  (oförändrad)
Tillgodoränta 0,05 %