RänteförändringSparkonto och Volvokort

Ränteförändring

Volvofinans Bank justerar räntor för sparande enligt nedan.

SPARKONTO  (fr.o.m 1 januari 2019)
Sparränta 0,90 % (+ 0,25)

VOLVOKORT  (oförändrad)
Tillgodoränta 0,05 %