Statlig insättningsgaranti

Volvofinans Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor.

Information om insättningsgarantin

Ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Volvofinans Bank med ett belopp uppgående till högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag Banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Under vissa omständigheter har man rätt till ett så kallat tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor.

Information om insättningsgarantin finns att läsa på insattningsgarantin.se administrerad av Riksgälden.