Att leasa är att hyra

Privatleasing innebär att du hyr en bil under en viss tid. Du köper alltså inte bilen, utan har tillgång till den mot att du betalar en månatlig leasingavgift/hyra. Eftersom du inte köper bilen behöver du inte lägga någon kontantinsats och när leasingperioden är slut lämnar du helt sonika tillbaka bilen till handlaren.

Leasingavgift och andra kostnader

Din månatliga leasingavgift bestäms av vilken bil du väljer, men också av leasingperiodens längd och av hur långt du vill kunna köra under leasingperioden. I leasingavgiften ingår vanligtvis serviceavtal, försäkring och ibland också vägassistans. Om du vill ha tillbehör som dragkrok eller vinterdäck så kan du lägga till det när du beställer bilen och du betalar då lite mer i månaden. Det som inte ingår i leasingavgiften är drivmedel, fordonsskatt, vägtullavgifter och tilläggsförsäkringar.

Leasingavgiften är oftast rörlig

Eftersom leasingavtalet vanligtvis bygger på en underliggande rörlig ränta så är leasingavgiften oftast rörlig. Går räntan upp så gör leasingavgiften det också, och vice versa. Man brukar säga att leasingavgiften är beroende av marknadsränta ”vid var tid”. Vi räntejusterar våra leasingavtal byggda på rörlig ränta månadsvis, och har STIBOR 3 månader som referensränta.

Om du föredrar att få en helt förutsägbar månadskostnad så kan du välja ett leasingavtal baserat på fast ränta. Du får då en leasingavgift som är fast under hela leasingperioden.

Viktigt att komma ihåg: Om den ränta som avtalet är baserat på skulle förändras under perioden mellan offertens upprättande och billeveransen så kommer den leasingavgift som anges i offerten att justeras på motsvarande sätt. Detta gäller för alla leasingavtal – både de som är baserade på rörlig ränta och de som är baserade på fast ränta.

Du bestämmer avtalsperioden

En leasingperiod löper vanligtvis över 3 år, men det finns också kortare avtal för dig som inte vill binda upp dig så länge. Generellt sett har du inte rätt att säga upp ett leasingavtal i förtid, men det kan ibland och på vissa villkor vara möjligt att göra.

Tänk till om körsträckan

Leasingavtalet ska ange hur långt du får lov att köra under leasingperioden. Den vanligaste körsträckan är 1 500 mil/år. Om du kör mer än vad avtalet säger så får du betala en övermilskostnad när du lämnar tillbaka bilen. Därför är det bra att tänka till om vilken körsträcka som passar just dig innan du skriver på avtalet. Övermilskostnaden finns alltid specificerad i avtalet så du i förväg vet vad varje mil utöver de avtalade kommer att kosta.

Slitage – normalt och onormalt

När du leasar en bil har du ansvar för att hålla den i gott skick. Att bilen får visst slitage under leasingperioden är helt i sin ordning – du ska ju kunna använda den – men om bilen har skador eller onormalt slitage när du lämnar tillbaka den så får du betala för det. Vad som räknas som normalt respektive onormalt slitage kan du läsa mer om i den skötselguide som medföljer våra leasingavtal. Du kan också be din bilhandlare berätta mera.

Privatleasingskydd ger extra trygghet

Alla kan ha otur, och plötsligt och oväntat få ont om pengar. Om du vill skydda dig mot betalningssvårigheter så kan du göra det med Volvofinans Privatleasingskydd. Försäkringen betalar din leasingavgift i upp till 12 månader om du skulle bli arbetslös, inte kan arbeta på grund av sjukdom eller råkar ut för en längre sjukhusvistelse. Den ger även ersättning vid dödsfall genom att ge en närstående möjlighet att lösa hela eller delar av leasingavtalet. När du tecknar ett privatleasingavtal med oss ingår privatleasingskyddet kostnadsfritt i tre månader och därefter kan du förlänga det om du vill.