Reklamationav köp

Reklamera kortköp

Har dina beställda varor inte dykt upp eller har du blivit debiterad ett köp flera gånger? I första hand ska du kontakta butiken du handlat hos och reda ut problemet den vägen, om det inte fungerar försöker vi hjälpa dig.

Om du tappat ditt kort, blivit bestulen eller upptäckt ett obehörigt uttag eller köp på kortet ska du:

Om du har problem med ett företag du handlat av

Butiken eller företaget du handlat hos ansvarar för fel, men också för att rätta till det som gått på tok. Därför måste du börja med att kontakta företaget du handlat av innan vi kan hjälpa till. Om du inte får någon hjälp kan vi försöka att reklamera köpet åt dig.

Fyll i en reklamationsblankett

Tänk på att berätta om hur kontakten med butiken gått till: vem du pratat med, när du kontaktade dem och vad resultatet blev, när du fyller i blanketten. Spara och bifoga kopior på korrespondensen med butiken och all annan dokumentation som stärker din reklamation. Det kan till exempel vara ett kvitto eller en order- och leveransbekräftelse. Tänk på att det alltid är du som är kortinnehavare som måste signera reklamationen.

Saknar du ett kvitto?

Om du saknar ett kvitto måste du kontakta butiken för att få en kopia. Vi har inga underlag hos oss.