Fri reseförsäkring

När du betalar mer än 75 % av resan med ditt Volvokort Visa eller Renaultkort Visa ingår alltid fri reseförsäkring. Försäkringen omfattar allt från avbeställningsskydd och förseningar till olycksfall och sjukdom och gäller i hela världen.

Försäkringen omfattar hela familjen och barn som inte fyllt 23 år, även när de reser på egen hand.

Det här ingår i försäkringen:

  • nödvändiga och skäliga kostnader om du drabbas av akutsjukdom eller olycksfall
  • invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall
  • ersättning lämnas till alternativa färdmedel om det fordon du färdas med till platsen för avresa och hemresa, t.ex. flygplats eller järnvägsstation, blir försenat och du annars inte hinner fram i tid (resestartskydd)
  • ersättning om allmänt färdmedel blir försenat vid avresa, blir inställt inom 24 timmar före avgångstiden eller blir överbokat så att du inte kommer med (försening allmänt färdmedel)
  • ersättning för inköp av kläder och toalettartiklar vid försening av bagage utomlands (försening av bagage)
  • ersättning för självrisk vid ersättningsbar försäkringsskada som uppkommit under tiden du är på resa och gäller för skador på hem, personbil och utländsk hyrbil (självriskskydd)
  • ersättning om en vara du inhandlat med kortet skulle bli stulen eller skadad till följd av en plötslig och oförutsedd händelse inom 60 dagar från inköpsdagen (allriskskydd)
  • ersättning för prisskillnaden för en vara som du köpt med ditt kort om en likadan vara kan hittas till ett lägre pris inom 60 dagar (prisskydd)

Frågor om skador

Frågor om skador besvaras av If Skadeförsäkring på telefon 0770-770940. Klicka här för mer detaljerat innehåll i Volvofinans Reseförsäkring samt gällande allmänna försäkringsvillkor.