Volvofinans Färdförsäkring

För typisk otur på resan!

Ditt Volvokort/Renaultkort ger dig möjlighet att teckna en prisvärd tilläggsförsäkring mot oturshändelser med 50% rabatt. Ordinarie premie är 50 kr per månad, men du får 25 kr i rabatt på premien varje månad som du tankar på Tanka/OKQ8 eller betalar i Volvo- och Renaulthandeln med ditt kort.

Försäkringen ger ett bra extra skydd för familjen när du är på resa med din bil och gäller både i Sverige och utomlands.

Självriskeliminering vid bärgning

Om du behöver bärgning täcker försäkringen självrisken upp till 1 500 kronor, 2 gånger per år.

Ring SOS International 0771-55 67 67 (från utlandet +46 771-55 67 67) och uppge ditt kortnummer så kommer auktoriserad bärgare till din hjälp. Gäller i hela Europa. Obs! Gäller ej vid punktering, kollision eller dikeskörning. 

Förlust av bilnyckel

Om du förlorar bilnyckeln ersätter färdförsäkringen nyanskaffning med ett högsta belopp av 1 250 kr per skada och år. Försäkringen omfattar samtliga bilar registrerade i kontoinnehavarens hushåll. 

Bagageskydd

Skyddet gäller när du reser med egen bil som är registrerad på dig eller någon i ditt hushåll. Den omfattar sådant som är familjens egendom och som medförs för resans ändamål, dvs. bagage, med några undantag. Se försäkringsvillkor nedan. Högsta ersättning per skadetillfälle är 15 000 kronor. 

Överfallsskydd

Överfallsskyddet gäller för den försäkrade under bilresan samt i direkt anslutning till i- eller urstigning ur bilen. Överfallet skall ha skett i bilens omedelbara närhet. Ersättning lämnas för personskada som försäkrad tillfogats genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Högsta ersättningsbelopp vid varje skada är 50.000 SEK. Se försäkringsvillkor nedan. 

Försäkringsgivare

  • Självriskeliminering vid bärgning - försäkringsbolaget Solid Försäkring.
  • Bagageskydd, överfallsskydd och nyckelförsäkring - försäkringsbolaget AIG Europe.

Blanketter Volvofinans Färdförsäkring