Publiceringsdatum: 2005-06-08

Volvofinans framröstat Sveriges bästa finansbolag - igen

För elfte året i rad har ISI Wissing genomfört en oberoende undersökning bland beslutsfattare om svenska finansbolag. I årets mätning tilldelades Volvofinans det bästa helhetsbetyget, väsentligt över genomsnittet för branschen.

I undersökningen har 584 slumpmässigt utvalda beslutsfattare i företag med fler än 50 anställda svarat på en enkät om vilka finansbolag man känner till. De har gjort en helhetsbedömning av respektive företag samt bedömt vilka egenskaper som är viktiga vid val av leverantör.
 
Volvofinans fick det högsta helhetsbetyget i branschen med ett värderingsindex på 15, vilket är betydligt över branschens genomsnitt på 4. Värderingsindex beräknas genom att man summerar respondenternas betyg* (skala 1-5). * alla 5:or + hälften av alla 4:or – 2:or & 1:or.
Även 2004 placerade sig Volvofinans på första plats i samma undersökning.
 
Volvofinans får mycket starkt betyg i de faktorer som beslutsfattarna anser är viktigast hos ett företag - kvalitet och service. Volvofinans är t.o.m. starkast i branschen även gällande övriga egenskaper som bedömts viktiga avseende varumärke, företagsledning, framtidsutsikter och företagets utveckling.
 
– Samarbetet med svensk Volvohandel och en ständig utveckling av våra produkter och rutiner på alla nivåer i företaget är förklaringen till att resultatet blir så bra i undersökningen menar Mikael Berggren, Marknadschef på Volvofinans.
– Vi genomför också årliga kundattitydsmätningar i egen regi för att identifiera och ständigt förbättra våra rutiner och sättet på vilket vi tar hand om våra kunder, säger Mikael Berggren.

pressinfo bästa finansbolag 2005.pdf

Tillbaka