Publiceringsdatum: 2005-08-30

Volvofinans återkallar ratingen från S&P

AB Volvofinans (publ) har begärt av ratinginstitutet Standard & Poor’s att dra tillbaka samtliga sina kreditbetyg för bolaget. Kreditbetygen kommer att återkallas med omedelbar verkan.

Beslutet är orsakat av den direkta länkningen av vår rating till Ford Motor Company som ratinginstitutet valt att tillämpa. Enligt vår övertygelse reflekterar denna länkning inte i tillräcklig omfattning Volvofinans egna kreditvärdighet vilken är underbyggd av följande fakta: 

  • Volvofinans är ett äkta joint venture ägt till 50% av de svenska Volvohandlarna och till 50 % av Ford Credit International Inc.
  • Styrelsens sammansättning består av tre representanter från varje ägare samt en neutral ordförande.
  • Volvofinans är inte konsoliderat.
  • Som ett auktoriserat Kreditmarknadsbolag står Volvofinans under Finansinspektionens tillsyn.
  • Enligt svensk lag har våra ägares kreditgivare ingen åtkomst till Volvofinans tillgångar.
  • Volvofinans utlåning är diversifierad och andelen finansiering av nya Volvobilar uppgår till 35 %.
  • Volvofinans verksamhet bedrivs utan nämnvärd inblandning av Ford och bolaget har egen oberoende upplåningsverksamhet.
  • Volvofinans verksamhet är välmående med kreditförluster på mycket låg nivå och stabil resultatutveckling.

Volvofinans kommer fortsatt att erhålla rating från Moody’s Investors Service, vilka i större omfattning betonar Volvofinans egna kreditvärdighet. Bland annat baserat på bolagets legala struktur, ledning, riskhantering och upplåning. För närvarande innehar vi Moody’s kreditbetyg A3 för långfristig upplåning och P-2 för kortfristig upplåning.
 
Information om denna förändring kommer även att delges våra investerare via Värdepapperscentralen (VPC).
 
Göteborg den 30 augusti 2005
AB VOLVOFINANS (publ)
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Bert Björn, VD
Tfn   031-83 88 12  

Pressmeddelande SP 2005.pdf 

Tillbaka