Publiceringsdatum: 2008-11-05

Volvofinans Konto Bank AB har överlåtit verksamheten till moderbolaget!

Volvofinans Konto Bank AB har överlåtit hela verksamheten, inklusive samtliga tillgångar och skulder, till dess moderbolag Volvofinans Bank AB (publ), 556069-0967. Negativt saldo skall fortsättningsvis regleras gentemot Volvofinans Bank AB (publ). Betalning sker till samma bankgironummer som tidigare. Positivt saldo utgör en fordran på Volvofinans Bank AB (publ) som omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Om du har tillgodohavande på ditt konto får du fn (nov 08) 5% ränta på beloppet. Den statliga insättningsgarantin innebär att du, om Volvofinans Bank AB (publ) skulle försättas i konkurs, garanteras en ersättning motsvarande tillgodohavandet, dock max 500.000kr. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom tre månader från konkursdatum.

För mera information kontakta Volvofinans Bank AB tel: 031-83 88 00.

Tillbaka