Publiceringsdatum: 2007-08-23

Val av hemmedlemsstat

I enlighet med lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet har AB Volvofinans (publ) valt Sverige som hemmedlemsstat. Volvofinans kommer således att offentliggöra information avseende sina skuldebrev som är noterade på börsen i Stockholm enligt svensk lag och Finansinspektionens föreskrifter. 

AB Volvofinans (publ)

Pressmeddelande 070823.pdf

Tillbaka