Publiceringsdatum: 2006-05-17

Tillägg 2006:3 till AB Volvofinans Grundprospekt

Tillägg 2006:3 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006.

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet, Tillägg 2006:1 och 2006:2.

Tillägget har upprättats då AB Volvofinans har offentliggjort bifogad delårsrapport för första kvartalet 2006

Tillagg2006-3tillVolvofinansGrundprospekt.pdf

Tillbaka