Publiceringsdatum: 2006-03-06

Tillägg 2006:1 till AB Volvofinans Grundprospekt

Tillägg 2006:1 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006.

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.  

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.  

Tillägget har upprättats då AB Volvofinans har offentliggjort bifogad bokslutskommuniké för 2005.

Tillagg20061till VolvofinansGrundprospekt.pdf

Tillbaka