Publiceringsdatum: 2016-08-16

Pressmeddelande

Volvo Car Corporation slutför köpet av Sjätte AP-fondens aktier i Volvofinans Bank AB.

Efter Finansinspektionens och EUs Konkurrensmyndighets godkännande har Volvo Car Corporation förvärvat Sjätte AP-fondens aktier i Volvofinans Bank AB. Volvofinans Bank AB ägs nu till 50 % av Volvo Cars och till 50 % av Svensk Volvohandel genom bolaget AB Volverkinvest.

Tillbaka