Publiceringsdatum: 2003-05-05

Pressinfo bokslut 2002

Volvofinans presenterar sitt bästa resultat någonsin. Verksamhetsåret 2002 är det bästa i Volvofinans fyrtiotreåriga historia. Samtliga verksamhetsgrenar har haft ett framgångsrikt år och det totala resultatet har ökat med hela 33 procent, till 231,3 Mkr. Dessutom har bolaget under året utsetts till ”Årets Finansbolag” och invalts i internationella Balanced Scorecard ”Hall of Fame”.

- Det fina resultatet beror på en kombination av ökade intäkter, fortsatt låga kreditförluster och sänkta kostnader, säger Björn Ingemanson, VD för Volvofinans, Sveriges ledande företag inom fordonsfinansiering. Vi har också mycket att tacka det interna arbetet med Balanced Scorecards, som har inneburit att alla medarbetare idag aktivt arbetar mot våra strategiska mål. Tidigare i år uppmärksammades detta arbete internationellt när Volvofinans invaldes i åtråvärda Balanced Scorecard Hall of Fame som ett av årets två europeiska företag. Volvofinans har också under året tilldelats det högsta helhetsbetyget i undersökningsföretaget ISI (Image Survey Internationals) årliga mätning bland beslutsfattare, om finansbolag och dess styrkor och svagheter.

Pressinformation bokslut 2002.pdf

Tillbaka