Publiceringsdatum: 2015-12-29

PRESSMEDDELANDEÄGARFÖRÄNDRING I VOLVOFINANS BANK AB (PUBL)

Genom ett pressmeddelande (se nedan) tisdag 29/12 kl 12.00 offentliggjorde Volvo Cars sin avsikt att förvärva Sjätte AP-fondens aktier i Volvofinans Bank. Genom förvärvet vill Volvo Cars säkerställa ett långsiktigt engagemang i Volvofinans Bank, som är en viktig del av företagets tjänsteutveckling.

Volvofinans Banks VD Conny Bergström ser positivt på att Volvo Cars vill öka sitt ägande i banken. "Volvo Cars har som delägare aktivt bidragit till att skapa bankens handlings- och strategiplaner. Ser man affären i ett längre perspektiv, stärks vår nischade strategiska position som Bilbanken, när Volvo Cars som en mycket kompetent biltillverkare på frammarsch, nu blir hälftenägare. Vidare säkerställs att vi också fortsatt kan skapa slagkraftiga finansiella koncept".

Tillbaka