Publiceringsdatum: 2002-10-17

Volvofinans invalt till åtråvärda Balanced Scorecard Hall of Fame

Vid en högtidlig ceremoni i San Francisco den 16 oktober invaldes svenska Volvofinans i åtråvärda Balanced Scorecard Hall of Fame. Varje år uppmärksammas några få europeiska och amerikanska organisationer eller företag som särskilt utmärkt sig när det gäller att framgångsrikt styra verksamheten genom Balanced Scorecard konceptet

Volvofinans föredöme inom Balanced Scorecard 

 - Vi är förstås mycket stolta, säger Björn Ingemanson, VD på Volvofinans. Men framför allt har det interna arbetet med Balanced Scorecard inneburit att alla medarbetare idag förstår och aktivt arbetar mot våra strategiska mål. Det är mycket tack vare det arbetet som vi går mot vårt bästa år någonsin. Att styra genom så kallade Balanced Scorecard  är något som tusentals företag och organisationer runt om i världen har anammat. Det var 1992 som konceptet första gången lanserades av de amerikanska forskarna Robert Kaplan och David Norton. Sedan dess har bl a Harvard Business Review klassat Balanced Scorecard som en av de senaste 75 årens mest betydelsefulla ledarskapstankar. Svenska företag ligger långt framme, bl a var Skandia tidigt ute.

Hall of Fame
Grundarna Kaplan/Norton uppmärksammar alltså varje år, genom sin organisation Balanced Scorecard Collaborative, några få organisationer eller företag som särskilt utmärkt sig när det gäller att styra verksamheten genom Balanced Scorecard konceptet. Förutom Volvofinans valdes i år UK Ministry of Defence samt amerikanska Wendy's International och St.Mary's/Duluth Clinic Health System. Sedan tidigare finns bl a DuPont, Hilton Hotels, Siemens, Sattchi & Saatchi och Skandia med i den celebra skaran. Volvofinans är det andra svenska företaget som valts in sedan starten.

Alla deltar i strategiarbetet
Balanced Scorecard fokuserar på fyra perspektiv; finansiellt, kundtillfredsställelse, medarbetartillfredsställelse och effektiva interna processer. En av grundtankarna inom Balanced Scorecard är att samla organisationen kring strategiarbetet och föra ner strategin till det dagliga arbetet. Att göra strategiarbetet till alla medarbetares angelägenhet.

- När vi började arbeta med Balanced Scorecard hade majoriteten av medarbetarna inte någon klar bild av företagets vision eller övergripande mål, berättar Björn Ingemanson. Sedan dess har alla avdelningar utvecklat sina egna strategiska kartor, ”Vägvisare”, med egna styrtal och mätbara mål som ligger i linje med företagets övergripande mål och strategi. Nu arbetar i princip alla medarbetare dagligen i linje med sina ”Vägvisare”. Vi har också utvecklat ett dataprogram som med gröna och röda lampor visar hur vi ligger till jämfört med våra mål.

- Vi har nått en klart högre tillfredsställelse bland medarbetarna vilket i sin tur ger nöjda och lojala kunder. Det visar inte minst våra ökade marknadsandelar som i år gett oss den ledande positionen inom branschen för fordonsfinansiering. Finansiellt går vi dessutom mot vårt bästa år någonsin, avslutar Björn Ingemanson. Volvofinans är Sveriges ledande företag inom fordonsfinansiering och ägs till lika delar av Ford Credit International och de svenska Volvo-återförsäljarna.

pressreleasebalancedscorecard.pdf

Tillbaka