Publiceringsdatum: 2003-09-09

Ny ordförande och tf VD i Volvofinans

I anslutning till AB Volvofinans ordinarie styrelsemöte den 17 september 2003 kommer en extra bolagsstämma att hållas där Urmas Kruusval kommer väljas in i styrelsen och därefter av styrelsens utses till ny ordförande.

Urmas som under åren 1990 till 1999 var VD i AB Volvofinans ansvarar idag inom 6:e AP Fonden för fondens direktinvesteringar.
 
Vid styrelsemötet kommer även undertecknad, Bert Björn, att utses till tillförordnad verkställande direktör, intill dess den nya styrelsen utser en efterträdare till avgående VD:n Björn Ingemanson, som lämnar bolaget för att inom Volvo Financial Services ansvara för säljfinansverksamheten i Europa.

nyordforande.pdf

Tillbaka