Publiceringsdatum: 2016-12-22

Ny försäkringsgivare för Trygghetsförsäkring

Volvo Lastbilslån, Busslån eller Leasingavtal med Trygghetsförsäkring

Volvofinans Bank har inlett ett nytt samarbete med If Skadeförsäkring AB (publ) och If Livförsäkring AB (publ) som kommer att bli er nya försäkringsgivare för Trygghetsförsäkringen i våra finansieringsavtal. Det nya samarbetet med If motsvarar samma skydd som tidigare.

Vid månadsskiftet jan/feb 2017 upphör vårt samarbete med BNP Paribas Cardif Försäkring AB vilket innebär att skyddet via Trygghetsförsäkringen hos BNP Paribas Cardif upphör per den 31 januari 2017.

Inträffar ett olycksfall före den 1 februari 2017 ska ni skicka er skadeanmälan som tidigare till BNP Paribas Cardif.

För fullständiga villkor se volvofinans.se/lastbil/blanketter/villkor/

Har ni frågor? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss på telefon 031-83 88 65 eller e-post kreditadm@volvofinans.se. If Skadeförsäkring AB (publ) och If Livförsäkring AB (publ) på telefon 08–792 40 00 eller e-post ifcare@if.se.