Publiceringsdatum: 2008-09-03

Emission av obligationslån

AB Volvofinans (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 200 miljoner under sitt MTN (Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 9 september med förfallodag den 9 september 2013 och med en fast ränta under löptiden.

Upptagandet av lånet är ett led i Volvofinans löpande finansieringsverksamhet och riktar sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. För emissionsvillkor i sin helhet se hemsida www.volvofinans.se

Volvofinans Bank AB (publ) 

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Pressmeddelande 080903.pdf

Tillbaka