Publiceringsdatum: 2007-10-23

Emission av obligationslån

AB Volvofinans (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 500 miljoner under sitt MTN (Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 24 oktober med förfallodag den 24 januari 2012 och med en tre månaders rörlig ränta.

Upptagandet av lånet är ett led i Volvofinans löpande finansieringsverksamhet och riktar sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. För emissionsvillkor i sin helhet se hemsida www.volvofinans.se
 
AB Volvofinans (publ) 
 
Informationen är sådan som AB Volvofinans (publ) kan vara skyldig offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet.  

Volvofinans071023.pdf

Tillbaka