Publiceringsdatum: 2007-11-01

Emission av obligationslån

AB Volvofinans (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 200 miljoner under sitt MTN (Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 5 november med förfallodag den 5 november 2012 och med en fast ränta under löptiden.

Upptagandet av lånet är ett led i Volvofinans löpande finansieringsverksamhet och riktar sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. För emissionsvillkor i sin helhet se hemsida www.volvofinans.se
 
AB Volvofinans (publ) 
 
Informationen är sådan som AB Volvofinans (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet.  

Volvofinans071101.pdf

Tillbaka