Publiceringsdatum: 2007-11-28

Emission av obligationslån

AB Volvofinans (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 300 miljoner under sitt MTN (Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 6 december 2007 med förfallodag den 6 december 2012 och med en tre månaders rörlig ränta under löptiden.

Upptagandet av lånet är ett led i Volvofinans löpande finansieringsverksamhet och
riktar sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. För emissionsvillkor i
sin helhet se hemsida www.volvofinans.se
 
 AB Volvofinans (publ) 
 
Informationen är sådan som AB Volvofinans (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Pressmeddelande 071128.pdf

Tillbaka